Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Εξαγωγή μούχλα έγχυσης

Εξαγωγή μούχλα έγχυσης στην Ευρώπη ΗΠΑ

    Η κύρια διαφορά μεταξύ του εξαγόμενου καλουπιού και του μη εξαγόμενου καλουπιού είναι το χιτώνιο καθοδήγησης και ο πείρος εξωστήρα. Όλα τα καλούπια εξόδου πρέπει να γεμίζονται με καρφιά σωλήνων και πλευρικές κλειδαριές. Mold: Χρησιμοποιήστε το "lkm" ξυλότυπου. Η στήλη οδηγός αναστρέφεται (μπροστινός οδηγός καλουπιού, οπίσθιο μανίκι οδηγού καλουπιού).