Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Μεταλλική σφράγιση καλούπι

Μεταλλικά φύλλα σφράγισης Ηλεκτρικά φύλλα επαφής

    Η παραδοσιακή διαδικασία θερμικής επεξεργασίας για καλούπια για χύτευση υπό πίεση είναι η σκλήρυνση-σκλήρυνση και οι τεχνικές επιφανειακής επεξεργασίας έχουν αναπτυχθεί στο μέλλον. Λόγω της ποικιλίας των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλούπια χύτευσης, οι ίδιες τεχνικές επιφανειακής επεξεργασίας και εφαρμογές διεργασίας μπορούν να έχουν διαφορετικές επιδράσεις σε διαφορετικά υλικά.