Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Μεταλλική σφράγιση καλούπι

Μεταλλικά καλούπια σφράγισης

    Τα καλούπια χύτευσης είναι μια μεγάλη κατηγορία στο καλούπι. Με την ταχεία ανάπτυξη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας και της μοτοσικλέτας, η βιομηχανία χύτευσης καλουπιών έχει αρχίσει μια νέα εποχή ανάπτυξης. Ταυτοχρόνως, θέτει υψηλότερες απαιτήσεις στις συνολικές μηχανικές ιδιότητες και τη ζωή των καλουπιών χύτευσης με μήτρα.