Σπίτι > Προϊόντα > Μούχλα > Πίεση Die χύτευσης καλούπι

Μέρη πίεσης χύτευσης πίεσης

    Τα προϊόντα σιλικόνης μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριους τύπους σύμφωνα με διαφορετικές διαδικασίες χύτευσης. Εργαλεία συμπίεσης σιλικόνης Το χυτευμένο προϊόν σιλικόνης συνήθως σχηματίζεται με εφαρμογή πίεσης μέσω μηχανής βουλκανισμού μέσω μίας μήτρας υψηλής θερμοκρασίας μετά την τοποθέτηση μιας στερεής σιλικόνης ακατέργαστης ...