Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Rapid Metal Prototyping

Γρήγορο πρωτότυπο αλουμινίου μετάλλων

    Το πρώιμο πρωτότυπο περιορίστηκε από διάφορες συνθήκες. το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του έγινε με το χέρι. Ο χρόνος διεξαγωγής ήταν αρκετά μεγάλος και η ποιότητα ήταν δύσκολο να ανταποκριθεί στην εμφάνιση και την απαίτηση γεωμετρίας στο σχέδιο. Η λειτουργία του διαρθρωτικού ορθολογισμού μειώνεται επίσης σε μεγάλο βαθμό. Με την πρόοδο ...