Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Ταχεία πρωτοτυποποίηση πλαστικό

Γρήγορη πλαστικοποίηση αυτοκινήτων πρωτοτύπου

    Σύμφωνα με το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί, μπορεί να χωριστεί σε πρωτότυπο εμφάνιση και πρωτότυπο δομής και λειτουργικό πρωτότυπο: (1) Πρωτότυπο εμφάνισης: Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δοκιμή της εμφάνισης του προϊόντος. Απαιτεί όμορφη εμφάνιση και ακριβές χρώμα. Αλλά η απαίτηση ...