Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Ταχεία πρωτοτυποποίηση πλαστικό

Ταχεία προτυποποίηση ιατρικής

    Πρωτότυπο διακρίνονται τέσσερις τύποι: πλαστικά πρωτότυπο μπορεί να διαιρεθεί τέσσερις τύπους: πρωτότυπο πλαστικό, σιλικόνη πρωτότυπο, μεταλλικά πρωτότυπο και ιλύος πρωτότυπο: (1) πρωτότυπο πλαστικό: πρώτων υλών είναι πλαστικά, όπως τηλεοράσεις, οθόνες, τηλέφωνα και ούτω καθεξής. (2) σιλικόνης πρωτότυπο: την...