Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Ταχεία πρωτοτυποποίηση πλαστικό

Γρήγορη πλαστικοποίηση πρωτότυπα CNC άλεση

    Ο πρωτότυπος μπορεί να χωριστεί σε χειροκίνητο πρωτότυπο και πρωτότυπο CNC με βάση τη μέθοδο παραγωγής: (1) Manual Prototype: Η κύρια εργασία του γίνεται με το χέρι. (2) Πρωτότυπο CNC: Η κύρια εργασία του επιτυγχάνεται με μηχανή CNC. Σύμφωνα με τον διαφορετικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, μπορεί να χωριστεί σε Rapid ...