Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Ταχεία πρωτοτυποποίηση πλαστικό

Γρήγορο Πλαστικό Πρωτότυπο Ιατρικό Εξοπλισμό

    Το πρωτότυπο CNC μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους: γρήγορο πρωτότυπο laser (SLA / SLS) και CNC μηχανουργική κατεργασία, και οι δύο από τις οποίες έχουν τα δικά τους ειδικά υλικά επεξεργασίας. Το Rapid Prototyping Rapid Prototyping (SLA / SLS) SLS. Το SLA είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί Stereo ...