Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > SLS ταχεία πρωτοτυποποίηση SLA

Γρήγορο πρωτότυπο SLS SLA πλαστικό

    Τεχνολογία SLS Τεχνική αρχή: SLS (επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση με λέιζερ). Η τεχνική χρησιμοποιεί ένα στρώμα σκόνης για να τοποθετήσει ένα στρώμα υλικού σε σκόνη στην πάνω επιφάνεια του διαμορφωμένου τμήματος και να το θερμαίνει σε θερμοκρασία ακριβώς κάτω από το σημείο πυροσυσσωμάτωσης της σκόνης και το σύστημα ελέγχου ελέγχει το λέιζερ ...