Σπίτι > Προϊόντα > Ταχεία προτυποποίηση > Γρήγορο πρωτότυπο χύτευσης κενού

Γρήγορο πρωτότυπο χύτευσης κενού με σιλικόνη

    Βήματα της χύτευσης κενού. Πριν από την παραγωγή της χύτευσης κενού, πρέπει να κάνουμε ένα δείγμα με CNC μηχανουργική κατεργασία ή τρισδιάστατη εκτύπωση. Στη συνέχεια, αναμίξτε σιλικόνη με παράγοντα σκλήρυνσης. Η εμφάνιση της χύτευσης υπό κενό είναι ένα ρέον υγρό, το συστατικό Α είναι σιλικόνη, το συστατικό Β είναι ένας παράγοντας σκλήρυνσης. Εκκενώσεις κενού: ...